PSYKOTERAPI   EVA SINTRING
TERAPIER      FÖRETAGSCONSULTING      COACHING

Att våga vara sig självoch sluta leva dubbelliv.

Att våga vara sig själv bland andra är inte alltid så lätt. Risken att bli sårad finns alltid där. Men om vi inte bär på våra masker så har vi större chans till äkta möten och att bli accepterade just för att vi är som vi är.

I tryggheten i gruppen får du en unik möjlighet att bland likasinnade börja våga ta chansen att vara äkta, att "bara" vara dig själv och se vad som händer.

Vi har sekretess för vad som sägs inom grupppen.

Välkommen!