PSYKOTERAPI   EVA SINTRING
TERAPIER      FÖRETAGSCONSULTING      COACHING

Coaching

Coaching är ett instrument för Dig att definiera och uppnå Dina mål på bästa och enklaste sättet utifrån Dina resurser. Det kan gälla både i arbetet och som individ.

Som coach hjälper jag Dig att ta fram Dina egna resurser.

En coach är ett bra bollplank för att göra situationer tydliga och hanterbara.

Med mina kunskaper om människors psykologi kan jag vara till hjälp att se bakom yttre faktorer för att hitta lösningar i besvärliga och /eller låsta situationer.

Hör av Dig för ett möte så går vi igenom vad som kan tänkas vara Dina behov.

Jag har tystnadsplikt. Välkommen!