PSYKOTERAPI   EVA SINTRING
TERAPIER      FÖRETAGSCONSULTING      COACHING

Drömgrupp

-Att lära känna sig själv via sina drömmar.

Drömmarna visar oss vårt inre. Kan vi tolka och förstå dem får vi nycklar att bättre förstå oss själva /våra undermedvetna behov och drivkrafter. Vi får på så sätt större möjligheter att hantera våra liv.

Med min handledning och hjälp kan deltagarna utforska vad deras drömmar vill säga dem.

 

Vi har sekretess för vad som sägs inom gruppen.

Välkommen!