PSYKOTERAPI   EVA SINTRING
TERAPIER      FÖRETAGSCONSULTING      COACHING

Företagsservice
Jag erbjuder hjälp med såväl organisationsfrågor som olika former av personalproblem, enskilt och /eller i grupp. Ibland kan det finnas problem av "osynlig" art, det är bara effekterna som syns. För att hitta orsakerna och därmed kunna åtgärda problemen är det till stor hjälp med psykologiska kunskaper - det är ju människor som bygger företaget.

Konflikthantering är ett känsligt ämne men ju tidigare man går in desto lättare att lösa upp, får man hjälp utifrån av en neutral person blir en svår sak ofta mycket enklare.

Jag har utarbetat en framgångsrik metod för behandling av personer med spelberoende. Hjälp i ett tidigt skede sparar både lidande för individen och företagets ekonomi.

Missbruksproblem är en annan svår fråga som jag har lång erfarenhet av att arbeta med.

Konsultationer, chefshandledning, coaching - som psykoterapeut har jag tystnadsplikt och kan vara ett bollplank i känsliga frågor.

Människor är företagets största och viktigaste tillgång och samtidigt dess akilleshäl. Vid problem eller viktiga förändringar, ta hjälp av en profession som kan människor!

Välkommen!

Eva Sintring, leg. psykoterapeut/konsult

 

.