PSYKOTERAPI   EVA SINTRING
TERAPIER      FÖRETAGSCONSULTING      COACHING

Att finna mening i sitt liv.

-Vad är det som gör livet meningsfullt?

-Hur finner/skapar jag det som ger mitt liv mening?

Vi samtalar om grundläggande viktiga frågeställningar som det sällan ges utrymme för i de vardagliga samtalen.

Vi har sekretess för vad som sägs inom gruppen

Välkommen!.