PSYKOTERAPI   EVA SINTRING
TERAPIER      FÖRETAGSCONSULTING      COACHING

Stress och utbrändhet.

Vi inleder med 15 min djup avslappning, därefter samtal omkring de känslor stressen ger upphov till - och tvärtom.

Utifrån behov och önskemål ges faktainformation om hur stress påverkar kropp och själ.

I gruppen ges hjälp att hitta sätt som passar oss olika personligheter att skapa "andrum" i våra liv.

Beroende på önskemål kan gruppen vara öppen även för anhöriga alternativt att de har en egen samtalsgrupp. Gruppen kan vara ett bra sätt för den anhörige att få förståelse för vad som händer när en närstående drabbas av svåra stressymptom.

Vi har sekretess för vad som sägs inom gruppen.

Välkommen!