PSYKOTERAPI   EVA SINTRING
TERAPIER      FÖRETAGSCONSULTING      COACHING

bild

Terapier
Jag tar emot patienter för längre eller kortare terapier, enskilt eller par.
Min grundläggande arbetsmetod är psykodynamisk men jag arbetar även med kognitiva metotoder allt utifrån problematik och behov.
Samma symptom har inte sällan olika grundorsaker och då gäller det att hitta rätt.
T.ex. stressutlöst ångest som kan härledas utifrån traumatiska barndomsupplevelser kräver en annan behandling än om det är en fysisk reaktion utifrån en längre tids yttre press och för lite sömn.
Min utgångspunkt i terapiarbetet är att människor alltid har en orsak till varför de gör som de gör och att detta handlar om att få livet att fungera på ett eller annat sätt – trots allt.

När en människa når kärnan i sina innersta äkta behov startar en process som inte avslutas förrän hon är framme.
Med detta vill jag säga att även ett enstaka terapisamtal, om det är lyckosamt, kan vara början till en förändringsprocess.

Terapi kan
– få dig att förstå dig själv bättre.
– vidga möjligheterna att lösa gamla konflikter på nya sätt.
– öka möjligheterna att använda problematiska drifter och konfliker på ett kreavtivt och produktivt sätt.
– göra dig medveten om de omedvetna krafter och behov som kan styra dig.
– hjälpa dig att hantera dina känslor.
– stärka dina resurser, din självkänsla och ditt självförtroende.

Du behöver inte orka ensam – välkommen!