PSYKOTERAPI   EVA SINTRING
TERAPIER      FÖRETAGSCONSULTING      COACHING

Våga arbeta mindre - hitta din livsrytm.

Tiden går eller tiden kommer eller...?

-Hur förverkliga ett gott arbetsliv, få tiden att räcka till. Känna att jag arbetar för att leva - inte tvärtom. Skapa mig det arbetsliv som känns tillfredställande.

Det första steget till förändring och kontroll över sin situation är att avsätta tillräckligt med tid för att på allvar tänka igenom saken. I gruppsamtalen får du hjälp att på ett strukturerat sätt ta ett första steg till förändring av ditt arbetsliv.

Vi har sekretess för vad som sägs inom gruppen.

Välkommen!