PSYKOTERAPI   EVA SINTRING
TERAPIER      FÖRETAGSCONSULTING      COACHING

Vikt, utseende och självkänsla.

-Vad hindrar mig från att uppnå och behålla den vikt jag behöver för att trivas med mig själv?

Vi samtalar om faktorer som hindrar oss från att ha den kropp vi känner oss tillfreds med. Vi jobbar med att få syn på inte bara medvetna självklara orsaker utan även de som ligger på ett omedvetet plan och styr oss utan att vi märker det.

Vi stöttar varandra att våga, ger tips och råd om hur komma förbi hindren till att trivas i den kropp man har eller tillåta sig få den kropp man kan trivas i.

Vi har sekretess för vad som sägs inom gruppen.

Välkommen!